0
  Din indkøbskurv
  Din indkøbskurv er tomTilbage til shop

  “Arketyper – Hvem er du, og ved du hvor mange?” er en app udbudt af Lykkell – Consciousness In Progress ApS – CVR 33496338. Formålet med app’en, er at give dig indsigt i din personlighed, og ved hjælp af arketyperne give dig redskaber til personlig udvikling.

  Oplysninger om brugen af www.lykkell.dk

  Fortrolighedserklæring

  Hos Lykkell påtager vi os ansvaret for at sikre, at personoplysninger om brugerne af vores tjenester holdes fortrolige i henhold til gældende lovgivning herom.

  Når du benytter denne hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende fortrolighedserklærings vilkår samt dennes betingelser, og ligeledes, når du benytter vores hjemmeside, giver du samtidig samtykke til, at vi bruger cookies i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklærings vilkår.

  Skulle du ikke være indforstået med den heri beskrevne praksis med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, anbefaler vi, at du ikke benytter www.lykkell.dk

  Remarketing/Retargeting

  Lykkell.dk kan målrette reklamer mod brugerne via platforme såsom Google, Linked-in og Facebook. Det foregår på den måde, at disse platforme placerer en remarketing sporings kode/cookie med henblik på visning af reklamer. Remarketing/Retargeting giver Lykkell mulighed for at skræddersy vores markedsføringstiltag således vi bidrager bedst muligt til dine ønsker og interesser.

  Google Analytics på www.lykkell.dk

  Vi bruger website analyse værktøjet i form af Google Analytics, som er et online værktøj fra Google Inc.

  Google analytics bruges til analyse af trafik på hjemmesider på grundlag af cookies (tekstfiler). De oplysninger, der genereres via disse cookies (f.eks. IP-adresser), overføres til og gemmes hos tjenesteudbyderen (Google i USA). Tjenesteudbyderen bruger efterfølgende oplysningerne i forbindelse med rapportering til hjemmesideejere og andre tjenester med relation til hjemmesides aktivitet og brugen deraf.

  Tjenesteudbyderen kan overføre data til tredjeparter, hvis dette er et lovkrav, eller hvis tredjeparter behandler oplysninger på tjenesteudbyderens vegne.

  Du kan deaktivere cookies ved at ændre dine browserindstillinger.

  Direct marketing

  På hjemmesiden bliver du muligvis bedt om at angive, om du ønsker at modtage meddelelser om bestemte emner via e-mail og/eller almindelig post. Hvis du vælger at modtage disse meddelelser, accepterer du samtidig, at Lykkell muligvis bruger dine personoplysninger til at sende dig meddelelser om eksempelvis produkter, tjenester og kampagnetilbud.

  Du kan til enhver tid ændre dine præferencer med hensyn til direct marketing via den angivne funktion i materialet.

  Hvis du vælger at afmelde dig, slettes dine kontaktoplysninger på Lykkells mailingliste, men det medfører ikke automatisk, at dine personoplysninger slettes i vores database(r).

  Oplysninger vedrørende kunderelationen

  Hvis du er kunde hos Lykkell, kan vi kontakte dig via e-mail med oplysninger vedrørende forholdet mellem Lykkell og dig som kunde, også selv om du ikke har givet udtryk for et ønske om dette. Ligesom det er tilfældet med direct marketing, kan du fravælge disse meddelelser via den fravalgs mulighed vi har angivet, du kan vælge i hver eneste e-mail af denne type.

  Indsamling af personoplysninger

  Generelt behøver du ikke angive nogen personoplysninger, når du besøger hjemmesiden.

  Hos Lykkell indsamler vi kun personoplysninger, der er relevante for vores forhold til kunden, og vi gemmer ikke oplysningerne i længere tid end det tidsrum, som er nødvendigt for at realisere de aktuelle formål, eller som loven eller de aktuelle aftalevilkår foreskriver.

  Lykkells behandling af personoplysninger tjener følgende formål:

  At forbedre vores ydelser og services, samt at levere skræddersyede tjenester og skræddersyet indhold baseret på brugernes konkrete behov og interesser, bl.a. i form af e-mailmarkedsføring, applikationer og telefonopkald.

  At afholde konkurrencer og lignende aktiviteter i reklameøjemed og samtidigt at kunne informere dig om eventuelle ændringer af Lykkells politikker, services samt ydelser.

  Beskyttelse af personoplysninger

  Skulle du afgive personoplysninger til Lykkell, gemmes disse på hos vores hosting udbyder sikre servere. Både hos Lykkell og vores tjenesteudbydere træffes der alle rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at dine personoplysninger altid er beskyttede.

  Hos Lykkell forbeholder vi os ret til at gemme og bruge de oplysninger, der er gemt i de databaser vi benytter, og andre oplysninger, vi har indhentet om kundernes aktiviteter på hjemmesiden, i et rimeligt tidsrum, men vi er ikke forpligtede til dette.

  Videregivelse af personoplysninger

  Hos Lykkell videregiver vi ikke personoplysninger til parter, der ikke er en del af Lykkell.

  Tredjeparters hjemmesider og tjenester

  På vores hjemmesider er der muligvis links til tredjeparters hjemmesider. På disse tredjeparters hjemmesider er behandlingen af dine personoplysninger muligvis underlagt andre vilkår og betingelser end Lykkells.

  Lykkell fralægger sig ansvaret for den behandling, fortrolighedserklæring og praksis med hensyn til kundeoplysninger, der benyttes på tredjeparts hjemmesider, der linkes til på vores hjemmeside eller i nærværende fortrolighedserklæring.

  På vores hjemmeside har du muligvis adgang til at offentliggøre vores materiale via sociale netværk (f.eks. Facebook, Linked-in og Instagram).

  Brugen af dette materiale og relaterede oplysninger via disse tjenester er underlagt de pågældende tjeneste udbyderes fortrolighedserklæring samt vilkår og betingelser, og vi har hverken adgang til eller kontrol over disse tredjeparters tjenester, og de er heller ikke underlagt nærværende fortrolighedserklæring.

  Hos Lykkell forbeholder vi os ret til at ændre nærværende fortrolighedserklæring, og vi håber, at du vil gennemgå den for eventuelle ændringer fra tid til anden.

  Privatlivs & cookiepolitik

  Privatlivspolitik

  Dataansvarlig er Lykkell.

  Brug af personoplysninger og sikkerhed

  Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder dit for og efternavn, din alder, dit køn, din privatadresse eller din arbejdsadresse, din e-mailadresse eller andre af dig opgivet kontaktoplysninger.

  Både i forbindelse med at du benytter vores website, men også i forbindelse med dine henvendelser og tilmeldinger til nyhedsbreve o. lign.

  Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

  Personoplysninger bruges kun til det formål de er afgivet til, herunder at sikre at vi kan udføre vores services for dig, og oplysningerne bruges derudover til statistiske formål.

  Ved at benytte Lykkell.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

  Hvis du ikke kan acceptere vores privatlivspolitik, bedes du undlade at benytte vores website.

  Vores indsamling og behandling af personoplysninger

  Du kan godt benytte vores websitet uden at fortælle os, hvem du er, eller give personlige oplysninger om dig selv. Vi kan dog få brug for visse personoplysninger for at kunne betjene dig og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig.

  Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  Personoplysninger du opgiver i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev.
  Personoplysninger du opgiver i forbindelse med en bestilling.
  Personoplysninger du opgiver i forbindelse med en reklamation eller feedback.
  Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som du efterspørger (f.eks. navn, e-mail eller telefonnummer).

  De indsamlede personoplysninger opbevares på servere i certificeret under EU-US Privacy Shield. Nogle personoplysninger administreres af en 3. part (databehandler), som behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens karakter og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

  Videregivelse af oplysninger

  Personoplysninger afgivet på dette website videregives kun til:

  Virksomhedens interne afdelinger.
  Udvalgte og betroede tredjemænd, der benytter dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.
  Misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis en kunde udøver misbrug eller svindel over for os.
  For at kunne videreudvikle og forbedre vores website fører vi statistik over, hvordan de besøgende anvender sitet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores besøgende anvender mest.

  Link til vejledning

  Link til bekendtgørelse

  Dine rettigheder

  De personoplysninger vi behandler, tilhører den registrerede. Derfor har den registrerede i sagens natur også visse rettigheder. Disse rettigheder fremgår af forordningens kapitel 3.

  Nedenfor følger en oversigt over disse rettigheder, som du altid har som registreret.

  1.a – Oplysningspligt

  I forbindelse med indsamling af personoplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse den registrerede om en række oplysninger. Din rettigheder fremgår nedenfor.

  1.b – Indsigtsret

  Du har som registreret ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende information:

  Formålet med behandlingen
  De berørte kategorier af personoplysninger
  De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
  Retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
  Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
  Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i forbindelse med overførslen.

  Vi udleverer en kopi af de personoplysninger vi behandler om dig, såfremt du anmoder om det, så længe kopien ikke krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder.

  For udlevering af yderligere kopier opkræves der altid et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

  Medmindre der anmodes om andet, udleveres oplysningerne i en almindelig anvendt elektronisk form.

  1.c – Berigtigelse

  Såfremt vi har registeret urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få disse valideret og korrigeret.

  Du har ligeledes, under hensyntagen til formålene med behandlingen, ret til at få fuldstændig gjort ufuldstændige personoplysninger. Det kan eksempelvis ske ved at du fremsender supplerende erklæring.

  1.d – Ret til at blive glemt

  Du har ret til at få din personoplysninger slettet, og vi har pligt til at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende:

  Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, tilbage, og der er ikke et andet grundlag for behandlingen.
  Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.
  Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt.
  Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.
  Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne og er vi som konsekvens deraf forpligtet til at slette personoplysningerne, så træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om at du har anmodet disse dataansvarlige om, at slette alle link til/kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

  Ovenstående finder imidlertid ikke anvendelse i det omfang behandlingen er nødvendig:

  for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
  for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
  af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3
  til arkiv formål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
  for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  1.e – Begrænsning af behandling

  Du har ret til at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
  Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.
  Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
  Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af ovenstående, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

  Hvis du har opnået begrænsning af behandling, så underrettes du af os inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

  1.f – Underretningspligt i forbindelse med sletning eller berigtigelse

  Vi underretter hver modtager, som dine personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til afsnit 1.3, 1.4 eller 1.5 medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

  Vi oplyser dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

  1.g – Dataportabilitet

  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os.

  Du har også ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os når:

  behandlingen er baseret på dit samtykke, eller på vores kontrakt og
  behandlingen foretages automatisk.
  Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til ovenstående har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden, hvis det er teknisk muligt. Denne ret berører ikke retten til at blive glemt.

  Denne ret til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.

  Denne ret til dataportabilitet må heller ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

  1.h – Ret til indsigelse

  Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) om samfundsinteresse eller f) om vores legitime interesse, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

  Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  Hvis du gør indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

  Senest på tidspunktet for den første kommunikation med dig skal du udtrykkeligt gøres opmærksom på ovenstående ret, og oplysninger herom skal meddeles klart og adskilt fra alle andre oplysninger.

  Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til forordningens artikel 89, stk. 1, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

  1.i – Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig

  Dette finder dog ikke anvendelse, hvis afgørelsen:

  er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
  er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller
  er baseret på den dit udtrykkelige samtykke.
  Såfremt vi anvender automatiske afgørelser i de i b) og c) nævnte tilfælde, så gennemfører vi passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra vores side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

  De automatiske afgørelser må ikke baseres på følsomme personoplysninger, medmindre forordningens artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

  1.j – Begrænsninger

  EU-ret eller dansk ret, som vi eller databehandleren er underlagt, kan ved lovgivningsmæssige foranstaltninger begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, som du har i henhold til ovenstående, når en sådan begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til:

  statens sikkerhed
  forsvaret
  den offentlige sikkerhed
  forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
  andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Unionens eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed
  beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager
  forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv
  kontrol-, tilsyns- eller regulerings funktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, litra a)-e) og g)
  beskyttelse af den registrerede eller andres rettigheder og frihedsrettigheder
  håndhævelse af civilretlige krav.

  Kontaktoplysninger

  Du kan til enhver tid kontakte Lykkell. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Lykkell via den relevante kontaktformular på vores hjemmeside.

  Med venlig hilsen byLYKKELL

  Kontakt os for mere info om vores app, illustrationer eller øvrige produkter

  © Copyright 2022 | Lykkell.dk | All Rights Reserved | Privatlivspolitik | Handelsbetingelser