Del nyheden:

“Alle arketyper har både en lysside og en skyggeside. Lyssiden er alle de positive kvaliteter, som vi vil beskrive os selv med. Og skyggesiden er alle de kvaliteter som er ubevidste, og som vi helst ikke vil være ved”

Når vi snakker skyggesider, er der egentlig stof nok til at kunne lave et helt kursus.

Hvilket jeg selvfølgelig så er blevet inspireret til at gøre 😉

For det at lære sine skyggesider at kende er ikke bare mega interessant.

Det er også vigtigt og gavnligt for dig.

Du kan lære meget om dig selv gennem dine skyggesider

Men for lige at være ”on the same page” omkring, hvad skyggesider er, vil jeg lige liste 7 ting der kendetegner din skyggeside:

  1. Du kan ikke orientere dig – du famler rundt i mørket og handler i blinde
  2. Du tillader dig at gøre ”mørke” / uhensigtsmæssige ting, da du er svær at få øje på i skyggens mørke
  3. Du er bange for at blive opdaget
  4. Du skammer dig
  5. Du fryder dig
  6. Du er misundelig
  7. Og alt sammen i hemmelighed

Hvad er en skyggeside?

Mange tror fejlagtigt, at alt det, der foregår i skyggesiden, udelukkende er ondt og modbydeligt.

Dine skyggesider eksisterer, om du vil det eller ej

“Al skyggeadfærd har en sammenhæng med dine arketypiske adfærdsmønstre”

Det kan det også være og føles som, men er dog ikke altid tilfældet.

Den adfærd, der udspiller sig fra skyggesiden, er ofte ubevidst og kan dermed være meget uhensigtsmæssig.

Men dine skyggesider kan også omfatte de sider af dig selv, som du skammer dig over og ikke vil være ved eller oplever som tabubelagt.

Al skyggeadfærd har en sammenhæng med, hvilke arketyper der præger din adfærd.

Så det er en meget stor hjælp, at du kender dine arketypiske adfærdsmønstre, når dine skyggesider skal identificeres.

Lad os antage, at du er præget af Gossip arketypen.

I den forbindelse kan du ikke dy dig for at starte eller viderebringe et rygte om et andet menneske.

Et rygte som måske vil skade vedkommende.

I det tilfælde vil din adfærd udspille sig fra skyggesiden.

For det er de færreste der åbenlyst vil stå ved, at de har begået en handling med det formål at skade et andet menneske.

Gossip arketypen er i øvrigt en af de arketyper der ofte genkendes fra skyggesiden.

Det er en skyggeside, når du spreder ondsindede rygter

“Dine skyggesider eksisterer, så du kan få dem frem i lyset og blive bevidst om dem. De er med til at skabe et holistisk billede af dig selv, så du bliver endnu mere klar over, hvad du er sat her på Jorden for at udføre”

Vi kan også antage, at du er præget af Detektiv-arketypen.

Her vil din adfærd i skyggesiden komme til udtryk ved, at du spionerer eller snager i andres ting og sager.

Dette under dække af, at du er i gang med at opklare og finde beviser på, om din kæreste eksempelvis er dig utro.

Men kender du ikke dine arketyper og ved, hvordan din adfærd kan udspille sig fra netop disse arketypers skyggesider, vil en god indikator være, at din adfærd kan give dig den her følelse af skyld og skam.

Særligt hvis du bliver afsløret i dine ”mørke” handlinger.

Skyggesider fra tidligere liv

På et tidspunkt lagde jeg en video ud på vores facebookside, hvor jeg opfordrede til, at man kunne stille spørgsmål til emnet skyggesider.

Her stillede Katja dette spørgsmål:

”Hvordan forholder det sig med skyggesider, der har rødder fra tidligere liv?”

Hvilket er et spændende og super interessant spørgsmål, særligt i forhold til den vinkel vi har på, som har med arketyper at gøre.

Når vi arbejder med arketyper, og hvordan de kommer til udtryk i et menneskes adfærd, er de alle repræsentanter eller talerør for sjælen.

Så når det er gavnligt for dig at lære dine arketypiske adfærdsmønstre at kende, er det også for at få et indblik i den kontrakt, som du på sjælsplan har indgået og har til opgave at udføre her på jord.

Når vi tolker på arketyper, drømme eller tidligere liv, er det ofte de symbolske betydninger der tolkes på og analyseres ud fra.

Så i symbolsk forstand kan de skyggesider, der har rødder i et antaget tidligere liv, være nogen du på sjælsplan har indgået en kontrakt omkring at forløse eller blive bevidst om i dette liv.

Disse skyggesider kan være dem der er særligt aktive, eller særligt tabubelagt, eller særligt ubevidste.

De har det formål at blive belyst og integreret i din adfærd, så du kan skabe dig en samlet forståelse af dig selv som helhed, og blive endnu mere klar på din sjæls kontrakter her på jord.

Du kan ikke flygte fra dine skyggesider

“Det kan ofte føles som en kamp mellem lys og mørke i dig selv. Men kamp nytter ikke noget i det her tilfælde. Det er først i det øjeblik, at du tillader skyggen at være der, at du får muligheden for at kigge på den og blive bevidst om den, hvilket åbner op for helt ny handlemuligheder”

Dine skyggesider vil ofte føles skræmmende.

Det kan være, at du har lyst til at gemme dem væk, eller sågar flygte fra dem.

Og det gælder, uanset om dine skyggesider har rødder tilbage i tidligere liv, eller blot er manifesteret i dette.

Men det forsvinder de ikke af.

Måden at opløse din skygge på, er ved at sætte lys på den.

Og det gør du med Bevidsthed.

For antager vi, at bevidsthed er lys og ubevidsthed er mørke, så vil mørkets og ubevidsthedens skygger opløses af det lys, som bevidstheden vil lyse op med.

Så ved at blive bevidst om dine arketypiske adfærdsmønstre, vil du få et værktøj der kan bruges som det lys, du kan orientere dig med i ubevidsthedens mørke.

The Golden Shadow

Potentialet til at tage lederskab af, hvem du dybest set er, er den skat der gemmer sig i skyggen.

I vores nyhedsbreve kommer vi meget mere ind på personligt lederskab, og hvordan du kan tage styringen af dit liv.

Hvilke skat gemmer du på?

For det er ved at tage personligt lederskab, at du tager ansvar for og ”owner” både dit lys og dit mørke.

I det, som vi kalder ”The Golden Shadow”, kommer dit lys og dine potentialer til udtryk.

Det sker ved, at du genkender og opdager det i andre først.

Du bliver måske fascineret af og ser op til et andet menneske.

Du beundrer måske de kvaliteter, som dette menneske har.

Det gør du, fordi det skaber en resonans til dine egne potentialer.

Det gælder både ved misundelse og fascination.

Det er dine egne gyldne muligheder, som du enten er ubevidst om eller ikke har mod til selv at udtrykke, og derfor ”nøjes” med at beundre hos andre.

Misundelse udspiller sig dog oftest som ren skyggeadfærd, som det blandt andet kan opleves hos Haters og Trolls.

Vi har lavet et online kursus om netop Haters og Trolls.

På det kursus tager vi fat på, hvad det egentlig er de vil de her Haters og Trolls.

Vi kommer også ind på den symbolske betydning og det potentiale, som mødet med en Hater og Troll ligger inde med.

Og vi tager fat på, hvordan du håndterer mødet med en Hater og en Troll.

Så du ikke lader dig skræmme af de skyggesider og det mørke, de repræsenterer og bogstaveligt sidder i, når de er gemt bag deres skærm og adfærdsmæssige ubevidsthed.

Du kan købe adgang til kurset under “Vores Løsninger”.

Om forfatteren til indholdet: Kristine Lykkell

Kristine Lykkell

Jeg hedder Kristine Lykkell og er certificeret arketypekonsulent fra Caroline Myss' uddannelsesinstitut CMED i Chicago, USA. Jeg er den primære forfatter til blogindlæg på vores hjemmeside. Jeg elsker at skrive og formidle min viden omkring arketyperne og den visdom som de repræsenterer. Jeg er af natur meget nysgerrig, og det er meget af drivkraften bag de ting og emner jeg skriver om. God læselyst. Kærlig Hilsen Kristine

Del nyheden:

Skriv et svar

© Copyright 2022 | Lykkell.dk | All Rights Reserved | Privatlivspolitik | Handelsbetingelser