Del nyheden:

“Der er en enorm personlig power i at lære sig selv at kende på et dybt sjæleligt plan”

Selvbevidsthed – en nøgle til frigørelse

Du skal blive bevidst om dine arketyper, hvis du ønsker at lære dine egne talenter, gaver og evner at kende.

På den måde kan du tage styringen med dit liv.

Frem for at lægge dig selv ud til andres bedømmelse eller konklusion af, hvem du dybest set er.

Du kan dog godt bruge andre mennesker som stor hjælp til at få identificeret dine arketyper.

Men det skal være nogen der kender dig rigtig godt, og hvor du føler dig tryg nok til, at du kan være dig selv hundrede procent.

Så her kan du med fordel spørge andre til råds, men grundlæggende set er der mere personlig power i at kende dig selv, så du med knivskarp præcision ved, hvordan du selv er sammensat som individ.

Vi mennesker kan ofte gå i den fælde og tro, at vi er de eneste der “people watcher” andre, og dermed kan vi glemme, at det gør andre altså også med os.

Nøglen til frigørelse
Selvbevidsthed – en nøgle til frigørelse

“Med kendskab til dine arketyper, lærer du, at du ikke skal tage ting personligt”

Her er det en kæmpe fordel for dig, at du kender dine arketyper, da du meget nemmere kan stå ved dig selv og de ting du gør.

Du kan samtykke eller afvise andres definitioner af dig, fordi du inderst inde kender sandheden om dig selv, både de gode og de knap så flatterende.

Hvis du har adfærdstrækket fra Tyven som arketype, vil det ikke komme som nogen overraskelse for dig, hvis andre kalder dig for det.

Hvis du derimod ikke er bevidst om dette træk hos dig selv, eller du ligefrem benægter det, kan det blive frygtelig ubehageligt for dig at blive konfronteret med den sandhed der ligger i, at din opførsel er som den hos en Tyv.

I arketypisk og symbolsk forstand er en Tyv et menneske der stjæler andres idéer, kreativitet, kærester eller andre ting, som personen selv synes han/hun mangler.

Eller ikke selv mener han/hun er i stand til at anskaffe sig på anden vis end ved at stjæle det fra andre.

Tyv arketype
Tyven stjæler, fordi han/hun er i en mangel tilstand

“Bevidsthed kan opfattes som et lys, der giver dig muligheden for at se klart og orientere dig i det mørke, som ubevidstheden repræsenterer”

Fra selvbevidsthed til bevidsthed

Bevidsthed er et fænomen, som vi alle kender på lige fod med kærlighed, men hvad er bevidsthed egentlig for en størrelse?

Bevidsthed har altid optaget mennesker, og det er samtidig også et af de sværeste emner inden for psykologien at forstå.

Bevidsthed kan beskrives som værende et produkt af aktivitet i menneskets hjerne.

En definition på bevidsthed kan være, at det er resultatet af en bearbejdet refleksionsproces.

I hvert fald hvad angår det mentale plan.

Der dukker også flere teorier op omkring, at den fysiske krop har sin egen bevidsthed.

Og der er også tanker og idéer om bevidsthed helt ned på celleplan.

I enhver udvikling ligger der en afvikling, som kan være en afvikling af uhensigtsmæssige mønstre og tankeformer.

Bevidsthed åbner dine øjne og vækker dig, og giver dig chancen for at se og forstå, hvorfor realiteterne er som de er.

Bevidsthed kan derfor opfattes som et lys, der giver dig muligheden for at se klart og orientere dig i det mørke, som ubevidstheden repræsenterer.

Bevidsthed giver dig en anledning til at udvikle dig og blive til det menneske, som du er født til at være.

Bevidsthed starter ved selvbevidsthed, da du netop ved at være bevidst om dig selv, kan åbne dig op for det der foregår uden for dig selv.

Du skal turde være ærlig over for dig selv, og forholde dig konstruktivt til de erfaringer du gør dig gennem livet, og være i stand til at gennemskue dine mønstre og kende baggrunden og oprindelsen af disse.

For jo bedre du kender dig selv, desto bedre kender du andre mennesker og kan gennemskue, hvorfor de er som de er.

En stor del af lysarbejde er i virkeligheden skyggearbejde. For det er igennem skyggen, at de største potentialer for forandring er til stede.

Kristine Lykkell

Arketypearbejdet handler om bevidsthed.

Du lærer at forstå dig selv og dine mønstre, og du får nogle helt særlige redskaber til brug i din personlige og spirituelle udvikling.

Det er et dybdegående og udfordrende arbejde, hvor du lærer din sjæls konstruktion og kontrakt at kende.

Du bliver bevidst om dine stærke og svage sider, dine muligheder og udfordringer, og det er en livslang rejse der begynder, når du tager hul på projekt bevidsthed/selvbevidsthed.

Derudover vil du lære et symbolsprog, der allerede er aktivt i underbevidstheden, og som dagligt kommunikerer med dig, blandt andet gennem drømme.

Arketypearbejdet gør dig bevidst om symbolikkens farverige sprog, og det vil give dig en helt ny opfattelse af de oplevelser, som du har i dit liv.

Forskellige arketyper

Når du påbegynder et personligt forløb her hos os, vil du blive bedt om at reflektere over dig selv og finde frem til de mønstre der har været en del af din adfærd i størstedelen af dit liv. Du vil typisk kunne spotte mellem 20 og 30 mønstre, når du går i gang.

Jeppeh Lykkell

Personlig udvikling med arketyperne som værktøj

Det er en kunst at lære at spotte sine egne og andres arketyper, men den gode nyhed er, at du allerede kan det i forvejen.

På under fem sekunder har du typisk identificeret et eller flere arketypiske træk hos et andet menneske.

Det sker helt automatisk, uden du nødvendigvis er helt klar over det.

Det første og meget vigtige skridt i arbejdet med arketyperne handler om, at du skal identificere de arketyper, som du føler repræsenterer din personlighed.

Det er vigtigt, at du giver dig god tid i denne fase, da det er vigtigt, at dine valg viser din psyke som den er, og ikke som du ville ønske, at den var.

Det er derfor meget vigtigt, at du tør kigge på dig selv med ærlige øjne, særligt hvad angår skyggesiderne ved de forskellige arketyper.

Når du først har valgt dine arketyper, kan du bruge dette værktøj på mange forskellige måder.

Du kan bruge arketypearbejdet til at:

  • Identificere og erkende de mange forskelligartede sider af din psyke
  • Forstå indre konflikter hos dig selv, hvor de stammer fra, og hvad de handler om
  • Lære din mission og dit livs kontrakt at kende
  • Udvikle din bevidsthed
  • Forstå og løse konflikter i dine relationer med andre mennesker
  • Forstå årsager til stress, angst og depression i dit liv
  • Udvikle dit selvværd, så det går fra lavt til højt

Om forfatteren til indholdet: Kristine Lykkell

Kristine Lykkell

Jeg hedder Kristine Lykkell og er certificeret arketypekonsulent fra Caroline Myss' uddannelsesinstitut CMED i Chicago, USA. Jeg er den primære forfatter til blogindlæg på vores hjemmeside. Jeg elsker at skrive og formidle min viden omkring arketyperne og den visdom som de repræsenterer. Jeg er af natur meget nysgerrig, og det er meget af drivkraften bag de ting og emner jeg skriver om. God læselyst. Kærlig Hilsen Kristine

Del nyheden:

Skriv et svar

© Copyright 2022 | Lykkell.dk | All Rights Reserved | Privatlivspolitik | Handelsbetingelser