Del nyheden:

“Du skal lære dine arketyper at kende, hvis du ønsker at se dig selv og din livssituation mere klart”

Ordet arketype betyder mønster, forbillede eller ideal.

Begrebet ARKETYPER strækker sig langt tilbage i tiden, og Platon fra Antikkens Grækenland betegnes som værende ophavsmand til de første teorier.

Senere beskrev og anvendte den anerkendte psykoanalytiker, Carl Gustav Jung, begrebet, og han beskrev arketyperne som nedarvede urbilleder og grundmønstre i psykens ubevidste.

Det kan altså defineres som et kollektivt galleri af energier, som vi mennesker identificerer os med og præges af i vores adfærd.

En arketype skal ikke tages bogstaveligt, men forstås symbolsk.

Den er i sig selv en neutral energi, men indeholder både positive og negative potentialer og egenskaber.

Balance

Dine arketyper kan guide dig i en positiv og sund retning, hvis du er vågen og opmærksom.

En arketype kan, blot ved benævnelsen af denne, skabe en fælles reference omkring en række karakteristika hos en person.

Eksempelvis vil de fleste, hvis man beskriver en kvinde som en Prinsesse, have nøjagtig den samme forståelse af, hvad der menes med det.

En prinsesse er typisk forbundet med det at være hjælpeløs og har et udpræget behov for beskyttelse.

Arketyperne og Caroline Myss

Den amerikanske teolog, lærer og forfatterinde, Caroline Myss, har videreudviklet teorierne omkring arketyperne, deres historie og anvendelse, og det er blevet til et omfattende arbejde, som du kan bruge til at forstå dig selv og andre mennesker.

Hun kalder det for sit livsværk.

Arbejdet tager udgangspunkt i de fire grundarketyper, som alle mennesker, ifølge Myss, deler.

Det drejer sig om Barnet, Offeret, Sabotøren og Prostitueret.

Derudover findes der mange flere arketyper, som du kan identificere dig med, og som du vil opdage har en afgørende indflydelse på dit liv.

Nogle arketyper kan være meget tydelige hos dig og i din adfærd, og du vil kunne genkende dig selv ved blot at høre navnet på den, eller ved at gå på opdagelse i vores store arketypegalleri her på siden eller på vores app.

Andre arketyper vil du opdage hos dig selv, når du lærer mere om deres kvaliteter både i lyssiden, men særligt også i deres skyggeside.

En arketypes skyggeside repræsenterer de sider hos dig, som du endnu ikke er fuldt bevidst om, og som derfor kan være med til at gøre din adfærd uhensigtsmæssig og potentiel skadelig for dig selv eller andre.

Prostitueret arketype

Kender du din sjæls kontrakter?

Et meget centralt begreb i arbejdet med arketyperne er kontrakter.

Og nej, det har ikke noget at gøre med hverken lejekontrakter, ansættelseskontrakter eller andre former for juridisk bindende aftaler.

Og så alligevel.

Har du for eksempel nogensinde overvejet, hvad din mission og dit formål er her i livet?

Hvorfor gør du de ting du gør?

Hvorfor tiltrækkes du af bestemte persontyper og frastødes af andre?

Ved du, om du er på rette vej, der hvor du er lige nu?

Måske står du lige nu i en situation, hvor du føler dig usikker og ikke ved, hvilken vej du skal vælge.

Det kan være, at du allerede kender nogen, som bare har vidst nøjagtigt, hvad de skulle med deres liv fra den dag de blev født.

Det kan endda være, at du har misundt dem deres målrettethed og deres sikre fornemmelse af, hvad de er født til at være, uanset om det drejer sig om deres arbejde, karriere, ægteskab eller andre personlige mål.

Det kan være, at du har undret dig over, hvordan nogen bare kender deres formål, mens andre virkelig kæmper med at finde det.

Svaret er, at der er så meget mere i spil her end bare rent tilfælde.

Arbejdet med arketyperne tager udgangspunkt i det, som Caroline Myss kalder for Sjælens Kontrakter.

Det vil sige, at vi alle hver især har en særlig kontrakt, der indeholder en bred vifte af aftaler med mennesker og situationer omkring alt det, vi skal lære i dette liv.

Dine kontrakter kan komme op til overfladen og blive ekstra tydelige for dig, når du står i en situation, hvor du er ramt af enten stress, depression, angst eller lider af lavt selvværd.

Det kan medføre, at du er nødt til at stoppe op og reflektere over dit liv, hvilket er første skridt i retningen af større selvbevidsthed.

Du siger måske til dig selv:

  • Hvorfor sker det her altid for mig?
  • Hvad er det vigtige i mit liv?
  • Hvordan kommer jeg ud af hamsterhjulet?

Dine kontrakter begrænser sig ikke kun til dit arbejde og karriere, men gælder også dine nærmeste og vigtigste relationer med mennesker, der er her for at hjælpe dig med at udvikle dig på særlige områder af dit liv.

Hvad bruger du din energi på?

Din kontrakt indeholder alle delene af dit liv, men den kan ikke reduceres til en enkelt af delene helt alene.

Det kan hjælpe dig at tænke på din kontrakt som dit overordnede forhold til din personlige power.

Hvordan bruger du din energi i dit liv?

Hvilken benzin får sat dig i svingninger?

Hvorvidt du vil være i stand til at opdage og opfylde din sjæls kontrakter, afhænger i høj grad også af, hvor villig du er til at gå på opdagelse i dig selv, og hvordan du håndterer de ting du finder på din vej.

På et hvilket som helst tidspunkt kan du stå over for nogle valg i dit liv, hvor din kontrakt giver dig muligheden for at vokse som menneske.

Det kan ske i en udfordring på arbejdet, afslutningen på et forhold, eller begyndelsen på et nyt.

Der er rigtig mange steder, hvor det bliver muligt for dig at få et glimt af din kontrakt.

Står du for eksempel i en situation, hvor du oplever stress, angst eller depression i dit liv eller hos nogen du kender, vil din kontrakt trække dig hen mod nogle valg, som har til hensigt at udvikle dig og gøre dig til et mere bevidst menneske.

Det vil være meget værdifuldt for dig at lære at se dig selv og dit liv i bevidsthedens klare lys.

Udgangspunktet er at lære dig selv at kende, og den rejse begynder med, at du identificerer din sjæls kontrakter og de arketypiske mønstre, der spiller en rolle i netop dit liv.

Hvem er du?

Nu har du fået et indblik i udgangspunktet for din sjæls kontrakter.

For at hjælpe dig med at forstå og opfylde betingelserne i din kontrakt, er du blevet udstyret med et sæt bestående af tolv arketyper.

De fire af dem er de primære arketyper, der er helt afgørende for din overlevelse.

De fire er Barn, Offer, Sabotør og Prostitueret.

De fire grundarketyper er helt essentielle for din vækst, udvikling og funktion som voksen.

De sidste otte arketyper skal du selv vælge i vores store galleri af arketyper, som er dem der er mest fremtrædende i den vestlige kultur, og som daterer helt tilbage fra begyndelsen på menneskets historie til i dag.

De spiller alle en afgørende rolle i dit liv, hvad enten det drejer sig om dit arbejde, dit forhold til enkeltpersoner eller samfundet, økonomi, værdier, spiritualitet og dit højeste potentiale.

  • Hvorfor bliver jeg stresset på arbejdet?
  • Hvorfor lider jeg af angst?
  • Hvorfor har jeg en tendens til at blive deprimeret?

Dine arketyper kan give dig et vigtigt indblik i det.

Bevidstheden om arketyper strækker sig som sagt langt tilbage i tiden, men systemet som Caroline Myss har udviklet er noget helt unikt.

Du har nu muligheden for at finde ud af hvem du er, og nøjagtigt vide, hvordan du er sammensat.

Med arketyperne får du et indblik i dine stærke og svage sider, og dine udviklingspotentialer.

Der eksisterer arketyper overalt.

Alt hvad der kan defineres som et mønster, der gentager sig, er en arketype.

En arketype er i sig selv et upersonligt mønster, men de bliver i høj grad personlige for dig, når de er en del af din individuelle psyke.

Du kan forestille dig, at dine tolv arketyper er dine mest intime ledsagere i dette liv.

De er med dig overalt, og de udstyrer dig med fundamentet for din personlighed, dit drive, dine følelser, dine overbevisninger, dine motivationer og dine handlinger.

De spiller en aktiv rolle i dit liv på godt og ondt, og jo før du lærer dem at kende, desto hurtigere kan du bruge dem aktivt i din personlige og spirituelle udvikling.

Når du lærer at genkende disse mønstre, frem for at ignorere dem eller benægte deres eksistens, bliver arketyperne dine venner, og de kan hjælpe dig med at være tro mod dig selv og undgå at sælge ud af dig selv på nogen måde.

En arketype er et universelt mønster, som du er født med evnen til at forstå.

Et enkelt arketypisk ord er nok til at fortælle en hel masse om dig selv eller andre.

Dine arketyper skal nok finde en måde, hvorpå de kan komme frem i din bevidsthed og påvirke dit liv, fordi det er deres formål med at være der.

I vores univers med arketyper vil du opdage mange forskellige facetter af dig selv, og du vil lære et helt nyt sprog at kende.

Et sprog som du altid har kendt, men som først nu for alvor kommer frem i din bevidsthed.

En vigtig ting at huske på er, at alle dine arketyper som udgangspunkt er neutrale, hvilket vil sige, at de hverken er gode eller dårlige.

De kan optræde positivt eller negativt, hvilket afhænger af de valg, som du træffer i det daglige og livet generelt.

Alle dine arketyper har en skyggeside, som har meget magt over dig, simpelthen fordi den får lov til at forblive i mørket i dit ubevidste.

Det kan være, at du har en tendens til at benægte skyggesidens eksistens, fordi du skammer dig over den, eller synes det er uacceptabel adfærd.

I det øjeblik du møder og anerkender skyggesidens tilstedeværelse, kan du blive i stand til at neutralisere dens potentielle negative indflydelse på din adfærd.

Hvilke områder af dit liv er påvirket af arketyper?

På samme måde som der er tolv arketyper, er der tolv forskellige livsområder, som vi arbejder med i din personlige og spirituelle udvikling.

De tolv livsområder udgør det vi kalder for arketypehjulet, som repræsenterer en komplet livscyklus.

Der er tolv livsområder, fordi de historiske og mystiske omstændigheder angående tallet tolv, indikerer at det i sig selv er en arketype.

Dag og nat har begge tolv timer, og et år har tolv måneder.

Der er tolv stjernetegn.

Hjulet er desuden et af de ældste symboler for ånd, skæbne og lykke.

Arketypehjulet består af en lang række områder som identitet, værdier, kommunikation, arbejde, relationer, spiritualitet, højeste potentiale og meget mere.

Der er desuden en forbindelse mellem arketyper og stjernetegn.

Arketypehjulet er en intuitiv metode der hjælper med at gøre symbolik tilgængelig for dig.

Det vil give dig stor indsigt, når du ser dine arketyper folde sig ud i de livsområder, der til sammen udgør tolv forskellige aspekter af dit liv.

Arketypehjulet hjælper dig med at afkode de bagvedliggende mønstre i dit liv.

Det viser dig dine oplevelser, erfaringer og relationer som personlige og spirituelle dramaer, der er fuld af muligheder for personlig transformation og udvikling.

Arketypehjulet er et ganske unikt værktøj.

Det kan vise dig, hvilken rolle dine arketypiske mønstre har i din sjæls kontrakter.

De tolv livsområder tilbyder dig en metode, hvor du får indsigt i, hvordan dine tolv arketyper opererer og påvirker dig i dit daglige liv, både bogstaveligt og symbolsk.

Så er du interesseret i at finde ud af, hvordan netop du er sammensat, så skriv eller ring til os, og vi finder en ledig tid til dig.

Dine arketyper følger dig livet igennem. De står altid klar til at hjælpe og vejlede dig, så din fornemmeste opgave er at være klar til det, være vågen og opmærksom og give plads til at lytte.

Kristine Lykkell

Om forfatteren til indholdet: Kristine Lykkell

Kristine Lykkell

Jeg hedder Kristine Lykkell og er certificeret arketypekonsulent fra Caroline Myss' uddannelsesinstitut CMED i Chicago, USA. Jeg er den primære forfatter til blogindlæg på vores hjemmeside. Jeg elsker at skrive og formidle min viden omkring arketyperne og den visdom som de repræsenterer. Jeg er af natur meget nysgerrig, og det er meget af drivkraften bag de ting og emner jeg skriver om. God læselyst. Kærlig Hilsen Kristine

Del nyheden:

Skriv et svar

© Copyright 2022 | Lykkell.dk | All Rights Reserved | Privatlivspolitik | Handelsbetingelser