Hør mere om en Soul Session her

(5:06 min)

Længes du efter nye muligheder og nye indsigter? Og savner du direkte og effektiv vejledning i forhold til en specifik situation, du befinder dig i lige nu?

Det helt nye koncept Soul Sessions henvender sig til dig, der står midt i en udfordring eller bekymring, og som har brug for konkret sparring, så du kan begynde at tage de første spæde skridt i retningen mod større selv-autoritet, glæde og frihed.

 

Jeg kunne godt bruge lidt sparring

Hvornår har jeg brug for sparring?

Der kan være mange årsager til, at du er havnet i en situation, hvor du har brug for inspiration og vejledning. Det kan være, at du sidder fast i et af dine vanemæssige mønstre, og du ved ikke, hvad du skal gøre for at komme ud af det. Eller det kan være, at du er bekymret for, at der vil ske noget frygteligt en gang i fremtiden – måske i form af sygdom eller økonomiske problemer.

Hvad sker der ofte, når jeg har et problem?

Ja, der sker ofte det, at du vender tilbage til de løsninger, du plejer at bruge. Det vil jo være det mest velkendte og trygge for dig. Ofte er det bare sådan, at dine mønstre gentager sig og gentager sig i det uendelige, indtil du stopper op og får vakt din bevidsthed til live. Når du er uopmærksom for en stund, vil dine ubevidste mønstre overtage styringen med dig, og det er jo dem der har fået dig ud i problemet til at starte med.

Og hvad sker der så?

Når dine vanemæssige reaktionsmønstre overtager styringen med dig, vil dit liv føles som om, at du sidder i passagersædet uden nogen som helst fornemmelse for styring og retning. Det kan opleves som om, at livet sker imod dig frem for i samspil med dig. Det kan i rigtig mange tilfælde føre til, at du lever dit liv ud fra en offertilstand, frem for dybt rodfæstet i din personlige power.

Alt for mange mennesker føler sig fastlåst i deres liv. Den ene dag tager den næste, og de føler sig fanget i hverdagens hamsterhjul. De har mistet kontakten til deres sande essens – deres oplevelse af hvem de dybest set er – mens de bliver kastet frem og tilbage i et virvar af tanker, følelser og uhensigtsmæssige handlinger og reaktioner. De er så at sige fanget i deres egne adfærdsmønstre.

Intet er så stærkt, og har så meget magt over dig som dine mønstre.

Og ikke nok med det – dine mønstre og vaner er også så fast forankrede i dig, at du vil gentage dem og gentage dem, indtil du har fået nok og beslutter dig for at gøre noget ved det.

Men den gode nyhed er:

Det kan heldigvis sagtens lade sig gøre at ændre dine mønstre, så du oplever dem som styrker og ressourcer der nærer dig og skaber mening og værdi for dig, frem for som svagheder der dræner dig og din livskraft. Med kendskab til dine arketypiske adfærdsmønstre vil du få muligheden for at finde frem til den ro og glæde, som altid er til stede hos dig, men som af den ene eller grund kan være tilsløret og gemt af vejen.

Når du booker en Soul Session tager vi altid udgangspunkt i din nuværende udfordring.

Din konkrete problemstilling kan være:

 

Jo mere specifik, konkret og direkte du er i forhold til din udfordring, desto mere brugbar og relevant bliver den inspiration og vejledning du modtager.

Det helt centrale i en Soul Session er arketypekortene. Inden sessionen trækker vi 3 kort på netop din specifikke udfordring. Det er de kort, og de indsigter og vejledning de repræsenterer, der er det helt centrale omdrejningspunkt for udbyttet af sessionen.

Hvert kort betyder noget helt særligt for dig og din situation. Man kan sige, at det er 3 forskellige måder at anskue din situation på, eller 3 forskellige linser du kan bruge til at opnå indsigt og finde ud af, hvordan du bedst muligt forvalter din energi og håndterer dine udfordringer.

 

 1. Det første kort viser naturen af din udfordring. Det viser de begrænsninger, overbevisninger og tankeformer, følelser og adfærd, som holder dig tilbage og fastlåst i problematikken.
 2. Det andet kort viser, hvad du kan gøre her og nu. Du kan trække på den energi, som arketypen repræsenterer, og den kan vise dig vejen til en konkret handling der kan forvandle situationen til en ressource frem for en forhindring.
 3. Det tredje kort viser de potentialer og indsigter der ligger i udfordringen. Det er her, at du kommer i kontakt med formålet og dine muligheder for at forstå, hvad der er på færde på et højere spirituelt plan.

 

Vi hjælper dig med at tolke og forstå de budskaber og den viden, der ligger i de respektive arketyper. Vi vil guide dig hen imod en højere bevidsthed, så du kan få konkrete og effektive værktøjer til at håndtere netop din specifikke udfordring.

 

Jeg vil gerne se, hvad mine kort mine viser

Efter en Soul Session vil du blive i stand til at:

 • Forstå naturen og oprindelsen af din udfordring ved at blive bevidst om det bagvedliggende adfærdsmønster.
 • Opklare hvorfor du tænker, føler og handler som du gør i den specifikke situation.
 • Se bag om din problemstilling og finde frem til den unikke gave der ligger og venter på dig.
 • Transformere et aspekt af din bevidsthed fra mørke til lys.
 • Tage handling på din situation her og nu på en mere bevidst og effektiv måde.
 • Få indsigt i den højere mening og formålet med situationen.
 • Bruge de værktøjer til at ændre dit syn på den givne situation, og på andre lignende udfordringer fremover.

Læs hvad andre har fået ud af
en Soul Session eller et forløb hos byLYKKELL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg fik vendt verden på hovedet, og fandt nogle perler på havets bund"

Jeg er stadig helt vindblæst over den session, jeg havde med Kristine i mandags. Det er første gang, jeg har prøvet den indfaldsvinkel der handler om netop arketyper. Kristine havde trukket tre kort til mig, før vi skulle tale sammen. Allerede der begyndte jeg at glæde mig, da kortene absolut ikke føltes tilfældige. At byde arketyperne op til dans er, som jeg oplevede det, en meget arkæologisk og dybdegående måde at få visdom på. Det er at gøre det ubevidste bevidst, så mekanismerne, jeg er styret af i min hverdag, kan arbejde MED mig, fremfor IMOD mig. Det var tydeligt, at Kristine er meget passioneret og begejstret for arketyperne. Hun har fundet et meget powerfuldt værktøj, jeg vil sige en kæmpe genvej, til virkelig at kunne rykke de mennesker der kommer til hendes sessioner. Det er en session, som i den grad har sat en proces i gang hos mig. Jeg fik vendt verden på hovedet og fundet nogle perler på havets bund. Kristines Soul Sessions har mine absolut VARMESTE anbefalinger. Der er VIRKELIGT meget guld at hente i arketyperne - og så er Kristine simpelthen sådan et varmt, kærligt og inspirerende menneske.

Kirsten Pedersen - Musiklærer

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Det er ufatteligt, som man bliver ramt"

Det er ufatteligt, som man bliver ramt. Men det er næsten også det bedste ved det hele, fordi man bliver ramt ind i kernen af de problemstillinger, som man kan gå og tumle med. Det gælder særligt for de spørgsmål til refleksion der er undervejs. Kristine og Jeppeh er gode til at guide dig gennem forløbet, og hele tiden i en udvikling der passer til det niveau, man er på.

Michael Winkelmann - Fysioterapeut og selvstændig

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg har fået redskaber til at skabe bedre balance mellem det indre og det ydre i mit liv"

Forløbet med Jeppeh Lykkell, arketypekonsulent, har givet mig en klarhed over, hvilke elementer og typer, som jeg indeholder, og hvordan de påvirker mig både bevidst og ubevidst. Det har givet mig et indblik i, hvilke sider af mig selv, som jeg kan arbejde med for at skabe bedre balance mellem min indre og ydre tilstand. Jeg er også virkelig fascineret af skyggesider, som er en vigtig del arbejdet med arketyper. En af de største AHA-oplevelser var, at Offeret handler om grænser. Det gav mening og forståelse, da det har været et større tema i mit liv. Overordnet set har jeg fået en større forståelse af mig selv og mine handlemønstre.

Anja Thejl - Selvstændig

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg er super begejstret for en ny og anderledes tilgang til mig selv"

Jeg slugte materialet råt og tog mini-kurset i bevidsthedstræning på én gang. Alt i alt er jeg begejstret for en ny og anderledes tilgang til noget så konkret som vores adfærd, og hvad den styres af. Jeg har flere gange identificeret tendenser i mine adfærdsmønstre, som kan forklares med arketyper. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det giver brugbare indsigter, som gør mig i stand til bedre at kunne navigere i følelser og trække på styrker. Og jeg er blevet nysgerrig efter at vide meget mere.

Sanne Smed - Selvstændig

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg er blevet mere bevidst om, hvornår jeg udspiller forskellige roller"

Det er et meget inspirerende mini-kursus i selvbevidsthed. Det er nogle gode illustrationer og dertilhørende spændende musik, så jeg kan mærke en stemning af at være med i en film på en måde, så jeg bliver draget med og mærker mig selv. Jeg er kommet rundt om det hele lige fra den ydre til den indre verden, og jeg er blevet mere bevidst om min adfærd og handlinger. Det er et meget spændende materiale, hvor der bliver snuset til de forskellige arketyper, og hvad de hver især indeholder. Jeg er blevet mere bevidst om, hvornår jeg selv hopper over i de forskellige typer. Jeg kan kun anbefale minikurset. Jeg skal bestemt have set det igennem en gang til, og også kurset og det personlige forløb med arketyperne, for det er lige noget for mig der interesserer mig for personlig og spirituel udvikling.

Naninna Tascha Rosenkilde - Healer, Rådgiver og Supervisor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg kan varmt anbefale et kursus til andre"

Jeg har fået rigtig meget ud af et af byLYKKELLs kurser, hvor der er fokus på mange interessante og vedkommende emner. Kurset har blandt andet medført, at jeg den anden dag har meldt mig på et træningshold sammen med en veninde. Det havde jeg ikke meldt mig til, hvis jeg ikke havde taget deres kursus. Så det har givet mig den rette motivation til at have mere fokus på min sundhed. Jeg kan varmt anbefale et kursus hos byLYKKELL til andre.

Cassiopeia Dyrlykke - Coach og Inspirator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Hvis du virkelig vil på opdagelse i dit indre, så vil det ikke skuffe dig!"

Kristine Lykkell, arketypekonsulent, formår med sin brede viden og udstråling at fange din nysgerrighed! Hun introducerer en anden vinkel til personlig udvikling, og hvis du virkelig vil på opdagelse i dit indre, så vil det ikke skuffe dig. Det er også rettet til dig, hvis du ligesom jeg, egentlig har været på en udviklingsrejse, men mangler de sidste brikker, så du forstår sammenhængen mellem dit bidrag til verden og dine indgroede adfærdsmønstre.

Sonja Malev - Laborant og Coach

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Jeg er blevet klogere på mig selv, og mere bevidst om, hvornår mine arketyper kommer på banen i mit helt almindelige hverdagsliv"

Jeg synes helt sikkert, at der er mange ting, jeg er blevet klogere på. Det her med, at man får lagt de her 12 arketyper, som er inklusive de 4 primære der jo er givet på forhånd. Selve den proces at vælge arketyperne og dykke ned i dem, gør helt sikkert, at du bliver klogere på dig selv. Jeg er blevet mere bevidst om, hvornår de her arketyper er i gang i mit helt almindelige liv.

Lene Winkelmann - Fysioterapeut og Akupunktør

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

"Efter en session med Kristine er mit liv vendt 180 grader til det bedre"

Jeg havde en Soul Session med Kristine, og det satte virkelig nogle tanker i gang hos mig. Det er både skræmmende og fantastisk, at en fremmed kan sidde og snakke om dig, som om hun har kendt dig i årevis, men også fantastisk hvad man kan opnå, når bare man lytter.

Der blev sat lys på nogle sider af mig selv, som jeg ikke vidste lå og lavede rod i min verden, som jeg nu har mulighed for at arbejde med og forbedre min livskvalitet.

Efter sessionen blev der sat skub i nogle indre processer, som bare havde ventet på at blive rørt ved, og mit liv er vendt 180* til det bedre.
Så tak til Kristine for hendes store gavmilde arbejde og tak til Universet for at lade vores veje krydses!

Celina Rose - Coach og Healer

Soul Sessions er et nyt koncept hos byLYKKELL, og det er skabt for at imødekomme et større behov for konkret, anvendelig og lettere tilgængelig inspiration og vejledning.

Det er designet til dig der står i en særligt udfordrende situation her og nu, og som har behov for at kunne koble dig op på arketypernes viden og visdom – det er den visdom der kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor du havner i situationen til at starte med, hvad du kan gøre for at skabe en forandring, og hvilken indsigt eller gave der bare venter på at blive omfavnet af dig.

Der kan være mange årsager til, hvorfor du kan have gavn af en Soul Session. Inden sessionen skal du lave en kort beskrivelse af din situation, hvor du fortæller os, hvad din udfordring handler om.

Din udfordring kan muligvis lyde sådan her:

Formålet med de her Soul Sessions er, at du får konkret og brugbar sparring til en aktuel problemstilling, som du befinder dig i. Vi hjælper og guider dig ved at gøre brug af vores arketypekortsæt. Her trækker vi 3 arketyper der repræsenterer netop din situation, og intentionen er at få den højest mulige indsigt her og nu. Et meget vigtigt aspekt er derfor tillid. Vi har fuld tillid til, at de kort der bliver trukket, vil lede hen til den bevidsthed, som du har brug for lige her og nu.

Det er jeg frisk på at prøve

Der er garanti for nye indsigter, når du booker en Soul Session. Vi tager udgangspunkt i din specifikke problemstilling, og bruger arketyperne til at frembringe forskellige perspektiver for dig. Du vil blive støttet og guidet igennem processen ved hjælp af 3 nemme trin. Hvert af de 3 trin repræsenterer et bestemt stadie i din udvikling, og vil helt sikkert føre til nye indsigter og nye perspektiver.

Det er vores intention, at du efter en Soul Session vil opleve:

En Soul Session kan anvendes til mange ting og forandre dit syn på dig selv og dine muligheder. Du kan blandt andet bruge den til at opnå indsigt i:

Og der er mere endnu. Når vi tolker arketyperne i forhold til din konkrete problemstilling, så griber vi det an som intuitive teknikere. Det er forstået på den måde, at vores tolkninger har rødder i vores mangeårige viden som arketypekonsulenter. Alle arketyper repræsenterer et særligt adfærdsmønster, og det er den viden og visdom der gør, at du kan gå fra at være slave af dine mønstre til at være medskaberen af dit liv.

Kristine og Jeppeh Lykkell er Arketype-konsulenter, og vi har siden 2011 drevet virksomhed med det formål at højne bevidstheden hos vores klienter.

Vi er uddannede hos Caroline Myss i Chicago, USA, og vi har i otte år hjulpet mennesker med at forstå sig selv, og de sammenhænge som de indgår i.

Vi har skabt et skræddersyet værktøj der skaber klarhed og retning i en sådan grad, at flere af vores klienter falder ned af stolen på grund af de indsigter, som de får i samarbejde med os.

Vores passion er at være med til at facilitere, at du finder ind til kernen af, hvem du er, så du kan få kontakt til den styrke og handlekraft der skal til, for at du kan genvinde styringen med dit liv.

En Soul Session er noget for dig der står i en vanskelig situation lige nu.

Eller noget for dig, som har brug for et nyt perspektiv for at kunne rykke dig forbi de begrænsninger der står i vejen for dig, og de mål som du gerne vil nå. Det er en nyudviklet metode, hvor du kan gøre brug af de indsigter der ligger gemt i arketyperne og dine personlige adfærdsmønstre på en lynhurtig måde, uden at det kræver for meget tid og for mange ressourcer for dig. På en Soul Session får du:

 • 1 personligt arketypeoplæg der tager udgangspunkt i din specifikke udfordring. Her vil vi arbejde med dine mønstre, og hvad du kan gøre her og nu for at forandre din situation.
 • Sessionen er af 75 minutters times varighed, og kan foregå ved personligt fremmøde, over telefon eller Skype/Facetime.

Når du booker en Soul Session modtager du også:

 • Fri adgang til en stribe videoer med bevidsthedstræning. De er designede til at give dig små daglige øvelser der styrker din disciplin, og som giver dig et kærligt skub i retning af personlig og spirituel udvikling.
 • Du får adgang til videoerne straks efter dit køb. Et login vil blive sendt til den mailadresse, du angiver ved bestilling.

Står du i en situation, hvor du har brug for konkret sparring og vejledning her og nu? Kræver dine omstændigheder, at du griber tingene anderledes an og løfter dit perspektiv?

En Soul Session giver med garanti nye indsigter. Du vil få muligheden for at se din situation i et mere klart lys, og fra vinkler som du måske aldrig havde overvejet før.

Din investering i en enkelt session af 75 minutters varighed giver dig personlig vejledning fra en certificeret arketypekonsulent og en række gratis videoer, der kan hjælpe og støtte dig i din udvikling. Du har adgang til videomaterialet med det samme, og du kan besøge det igen og igen, når du har brug for nye indsigter.

Din investering i nye indsigter og sparring der kan løfte dig ud af en vanskelig situation er:

Kr. 1.200,- inkl. moms.

 

Med denne investering får du en personlig og skræddersyet session der tager udgangspunkt i din specifikke problemstilling. Du vil få indsigter, som du aldrig havde overvejet før, og du vil få konkret vejledning og øvelser der hjælper dig videre i dit liv. Din investering her kan iværksætte store forandringer og skabe klarhed, så du får muligheden for at finde frem til, hvem du dybest set er, og hvilke værdier, som du har lyst til at gøre til de vigtigste pejlemærker i dit liv.

Se her – du får endnu mere med:

Du kan downloade appen Arketyper helt gratis.

I appen kan du teste dig selv og flere af dine adfærdsmønstre. Du kan blandt andet blive klogere på dit forhold til ansvar og personlige grænser, dit forhold til penge og integritet og din evne til at opnå de mål, som du sætter dig for. Det er alt sammen med til, at du kan skabe kontakt til og mærke dig selv på et dybt sjæleligt plan.

En Soul Session hos byLYKKELL har et stort potentiale for at skabe vedvarende forandringer i dit liv. Du får nemlig både en live session med certificeret arketypekonsulent Kristine Lykkell, og du får fri adgang til en række videoer, som kan hjælpe dig i gang. Og sammen med gratis adgang til appen, får du et produkt der kan inspirere dig og blive ved med at give nye indsigter længe efter din investering. Og det fede er, at du kan gå i gang med det samme, så snart du har investeret i produktet, da du får tilsendt dit login til videoerne asap.

Det her produkt er tilgængeligt for dig nu.

Jeg er klar til vedvarende forandringer i mit liv nu

Sådan foregår det

Når du følger et af de links der er her på siden, så kommer du over til vores bestillingsside. Derovre kan du gennemføre dit køb. Efter din bestilling skriver vi til dig for at reservere en tid til dig. Du får typisk en tid inden for en uge efter køb.

Inden din session vil vi bede dig lave en kort beskrivelse af din situation, hvor du fortæller, hvad din udfordring handler om. Det er nemlig den der er udgangspunktet for hele sessionen.

Alle sessioner foregår enten ved personligt fremmøde, Skype, FaceTime eller som en telefonsamtale. Du vil få en optagelse af sessionen, som vil blive sendt til dig via et link i Dropbox.

Efter dit køb, får du desuden tilsendt en mail med dine loginoplysninger til de videoer der følger med. Det eneste, som du herefter skal gøre, er at logge ind på den side, hvor det digitale indhold med videoerne ligger og følge anvisningerne for at komme godt i gang med dem.

Har du yderligere spørgsmål, inden du beslutter dig for at investere i en Soul Session, så er du meget velkommen til at kontakte os på mail: info@lykkell.dk

Så skal vi gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre.

Hvad kan en Soul Session gøre for dig?

 1. En Soul Session kan give dig knivskarp inspiration og vejledning med det samme. Vi tager udgangspunkt i dine omstændigheder her og nu og viser dig forskellige måder at anskue din situation på. Du vil få adgang til et kraftfuldt og effektivt værktøj der med garanti vil efterlade dig med en skat bestående af mange nye indsigter og muligheder.
 2. En Soul Session kan hjælpe dig med at skabe vedvarende forandringer for dig selv og andre. Du vil få muligheden for at komme fri af begrænsende måder at tænke, føle og handle på, og du vil få konkrete øvelser der kan støtte dig i processen. Du vil opdage, hvad der skal til for at rydde op i dit liv og smide de ting over bord, der ikke længere tjener dig i forhold til at være den du er.
 3. En Soul Session er noget for dig der har brug for at prøve noget nyt. Det er til dig der alt for længe har siddet fast i uhensigtsmæssige mønstre og nu er kommet til et punkt, hvor du ikke længere kan ignorere de signaler, som din krop og sjæl fortæller dig. Det er til dig der længes efter, at der skal ske forandringer, men som måske ikke helt ved, hvad du kan gøre, eller hvordan du starter den rejse, som du ved er uundgåelig.
Jeg er så klar til at prøve noget nyt

Vi er så glade og taknemmelige over, at du er her og viser interesse i en Soul Session. Vi kan med garanti love dig, at vores passion og begejstring for det her værktøj vil kunne mærkes.

Skulle du stadig være i tvivl om, hvorvidt en Soul Session er noget for dig, så skriv gerne til os på info@lykkell.dk, så skal vi gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål.

Uanset om du vælger et af vores tilbud til at ledsage dig mod empowerment, eller om du vælger en anden løsning, så ønsker vi dig det allerbedste på din rejse.

Kærlig hilsen

© Copyright 2022 | Lykkell.dk | All Rights Reserved | Privatlivspolitik | Handelsbetingelser