28/11/2019

Sådan kommer du i gang med arketyper

INTET har mere kontrol over dig end dine mønstre. At arbejde med arketyper, handler om at arbejde med dine mønstre og finde ud af, hvilke mønstre der styrker dig og giver dig glæde, og hvilke mønstre der svækker dig og dræner din livskraft.

Læs mere
28/11/2019

Hvad er dine arketyper?

Dine arketyper indeholder megen visdom. Når du lærer dine arketyper at kende, så får du en vigtig indsigt i, hvordan netop du er sammensat, og hvad der driver og motiverer dine handlinger.

Læs mere
28/11/2019

Angst og arketyper

Hvorfor og hvordan opstår angst? Angst er en naturlig del af livet, men for nogen kan den optræde i så omfattende en grad, at det bliver hæmmende for deres liv og deres glæde ved at være til. Med arketyperne kan du blive klogere på, hvad der er roden og årsagen til angst i dit liv.

Læs mere
25/11/2019

Depression og arketyper

Hvad er depression? Og hvorfor bliver så mange ramt af depression i den tid, vi lever i? Med arketyperne som værktøj kan du dykke ned i dine mønstre og opdage, hvor depression har sin rod henne hos dig.

Læs mere
28/06/2019

Selvværd og arketyper

Hvad er lavt selvværd? Hvordan opstår det? Og hvordan kan man arbejde med det? Med de 4 primære arketyper, som repræsenterer 4 grundlæggende adfærdsmønstre hos dig, kan du få indsigt i, hvordan du kan integrere de ubevidste sider af dig selv, så du kommer i integritet som menneske.

Læs mere
28/09/2018

Stress og arketyper

Hvad er stress? Og hvordan kan du håndtere stress, hvis du er ramt af den tilstand? Med indsigt i dine arketyper, får du indsigt i dine vanemæssige tanke-, føle- og handlemønstre, som kan være en af kilderne til stress i dit liv.

Læs mere